Shop Mobile More Submit  Join Login
Event Winter by DarkGirl1999 Event Winter by DarkGirl1999
:iconmingdnw2plz: Phang đại trước, tấm đồng phục-4 người tính sau :iconmingplz:
Con chuột đơ rồi :iconmingplz:
Đừng hỏi vì sao nó hổ lốn thế? :iconmingteatimeplz:
Vì sao đồng phục xấu thế :iconmingteatimeplz:
Vì sao cái hình chìm thế :iconmingteatimeplz:

Là vì
:iconhecryplz:.....................:iconheshipthemsohardplz:
Tài năng có hạn, khốn nạn dư thừa

~~~
Như đã nói, sẽ vẽ group sau :iconmingteatimeplz: Em không xin phép trước nhé, có gì đừng chửi em nếu nó quá xá tệ
Add a Comment:
 
:iconaruchan141:
aruchan141 Featured By Owner Dec 6, 2013  Student Artist
90đ chói lóa
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Dec 6, 2013  Student Digital Artist
((Lần nào cũng 90 :iconheshipthemsohardplz: ))
Reply
:iconaruchan141:
aruchan141 Featured By Owner Dec 6, 2013  Student Artist
:iconmingplz: gần rồi mà
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Dec 6, 2013  Student Digital Artist
:iconmingcryplz: Ứ chịu 
Reply
:iconaruchan141:
aruchan141 Featured By Owner Dec 6, 2013  Student Artist
:3 chịu
Reply
:iconprettyangel93:
prettyangel93 Featured By Owner Dec 5, 2013  Student Artist
Beautiful! I love the colors :heart:
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Dec 5, 2013  Student Digital Artist
Thank you
Reply
:iconyumei236:
Yumei236 Featured By Owner Dec 5, 2013  Student
lonh lanh :iconuu-plz:
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Dec 5, 2013  Student Digital Artist
:iconminkipleasegoonplz: Thank em so much
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student General Artist
Ôi lấp lánh xinh quá nhé~~
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student Digital Artist
Xie xie huynh :iconheblushplz:
Reply
:iconhetastuck4life:
Hetastuck4Life Featured By Owner Dec 4, 2013  Student Traditional Artist
So beautiful!
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student Digital Artist
Thank you sis :iconsupertighthugplz:
Reply
:iconhetastuck4life:
Hetastuck4Life Featured By Owner Dec 4, 2013  Student Traditional Artist
Your  welcome!
Reply
:iconhaophuong:
haophuong Featured By Owner Dec 4, 2013  Student
cái này của nàng mới ảo vê lù :iconhecryplz:
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student Digital Artist
:iconheblushplz: Thank nàng
Reply
:iconveneziano58:
Veneziano58 Featured By Owner Dec 4, 2013  Hobbyist Traditional Artist
She's pretty Pikachu want it 
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student Digital Artist
:iconheblushplz: Thank you
Reply
:iconlucia2402:
Lucia2402 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student General Artist
quá lung linh huyền ảo :v
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student Digital Artist
:iconheblushplz: ...
Reply
:icon0o0capricorn0o0:
0o0capricorn0o0 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student Traditional Artist
nóng văn nánh =v= sao mà mà đông chị vẫn mặc ngắn thế ạ =A=
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student Digital Artist
Có tất dài ở dưới :iconheeheplz: 
Reply
:icon0o0capricorn0o0:
0o0capricorn0o0 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student Traditional Artist
vẫn hở =A= /
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student Digital Artist
:iconmingplz: Cho nó gợi cảm 
Reply
:icon0o0capricorn0o0:
0o0capricorn0o0 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student Traditional Artist
=v= cơ mà sức khỏe quan trọng chị nhớ giữ gìn =v=
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student Digital Artist
[ ôm ] Thank em nhiều 
Reply
:icon0o0capricorn0o0:
0o0capricorn0o0 Featured By Owner Dec 5, 2013  Student Traditional Artist
=v=
Reply
:iconaruchan141:
aruchan141 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student Artist
lung thị linh
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student Digital Artist
:iconheblushplz: Nhong nhanh
Reply
:iconaruchan141:
aruchan141 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student Artist
:3
Reply
:iconhailmyself:
HailMyself Featured By Owner Dec 4, 2013  Student
Màu ơi là màu Supa MAN stick death 
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student Digital Artist
:iconsrapplz: Màu đây
Reply
:iconfanori:
Fanori Featured By Owner Dec 4, 2013  Student Digital Artist
lấp lánh :iconpapmingplz:
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student Digital Artist
:iconheblushplz: Lư do h́nh ch́m
Reply
:iconfanori:
Fanori Featured By Owner Dec 4, 2013  Student Digital Artist
:iconheblushplz:
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student Digital Artist
:iconlazyshyplz:
Reply
:icongirlmini14:
girlmini14 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student Artist
:iconpapmingplz:
Kesugi: sao mà cô em mặc trang phục mùa đông nhìn dễ thương thế này Akihito Happy 
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student Digital Artist
[ ngại ] Cho Miwa cảm ơn :iconheblushplz:
Reply
:iconnarcisse19:
Narcisse19 Featured By Owner Dec 4, 2013
Chứ ko phải bình thường chị ấy cũng dễ thương sao anh? :iconhurrplz:
Reply
:icongirlmini14:
girlmini14 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student Artist
Kesugi: ừm. Miwa lúc nào cũng rất dễ thương :icongawwplz:
Reply
Add a Comment:
 
×

Details

Submitted on
December 3, 2013
Image Size
317 KB
Resolution
1181×1748
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
395
Favourites
22 (who?)
Comments
40
×