Shop Mobile More Submit  Join Login
Nyo!Japan Nyo!Vietnam by DarkGirl1999 Nyo!Japan Nyo!Vietnam by DarkGirl1999
.......
Add a Comment:
 
:iconchimom198:
Chimom198 Featured By Owner Nov 2, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Sach Dia Ly ah :)) ngay xua ngoan dao qua' chang bao gio ve vao sach', nhung hoc chan' qua thi cung ve biem' hoa thay co ra giay nhap :))
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Nov 2, 2013  Student Digital Artist
Riết rồi thầy chửi
Reply
:iconchimom198:
Chimom198 Featured By Owner Nov 2, 2013  Hobbyist Traditional Artist
:)) thế thì em nên vẽ "trai đẹp" xong bảo thầy là em vẽ thầy :)). vẽ gái thế này...
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Nov 2, 2013  Student Digital Artist
=]]]]] có vẽ nhưng ngại chụp, chị ạ
Reply
:iconshichisei90:
Shichisei90 Featured By Owner Oct 19, 2013
nhìn nhớ cuốn SGK Sử năm 12, đã biến Mao ca ca thành chuột Mickey và bị giáo viên hốt tại trận -__-
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Oct 19, 2013  Student Digital Artist
Chuột Mickey....................................................................................................................................?
Reply
:iconshichisei90:
Shichisei90 Featured By Owner Oct 19, 2013
ừ, Mao ca ca ấy *thẹn thùng che mặt*
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Oct 19, 2013  Student Digital Artist
Muốn nhìn mặt ca ca ghê =]]]
Reply
:iconvn4eyedgirl:
vn4eyedgirl Featured By Owner Oct 18, 2013  Hobbyist Traditional Artist
SGK muôn năm!
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Oct 18, 2013  Student Digital Artist
Yay
Muôn năm >w<
Reply
:iconhailmyself:
HailMyself Featured By Owner Oct 18, 2013  Student
Thú vui nho nhỏ truyền qua bao thế hệ. Hy vọng không bị giáo viên bắt thôi.
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Oct 18, 2013  Student Digital Artist
Cảm hứng luôn bộc phát trong giờ học =]]]]]
Reply
:iconhailmyself:
HailMyself Featured By Owner Oct 18, 2013  Student
Đơn giản là vì môn học chán bỏ xừ :dignity-laugh: :dignity-laugh: :dignity-laugh: 
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Oct 18, 2013  Student Digital Artist
Chuẩn =]]]]
Reply
:iconkudo008:
Kudo008 Featured By Owner Oct 17, 2013
học sinh là phải thế này (y)
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Oct 18, 2013  Student Digital Artist
em biết mà =]]]]]]]
HS mà không vẽ bậy lên bàn hoặc sách thì không phải HS =]]]]
Reply
:iconkudo008:
Kudo008 Featured By Owner Oct 18, 2013
Bàn, sách, đằng sau vở; bàn và sách, vở đứa khác =))
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Oct 18, 2013  Student Digital Artist
:) Thời HS bá đạo
Reply
:iconahiru0604:
Ahiru0604 Featured By Owner Oct 17, 2013
Vẽ lên SGK là thú vui của tuổi học trò :iconmingplz:
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Oct 17, 2013  Student Digital Artist
Niềm vui nhỏ nhỏ đời chúng ta :iconmingplz:
Reply
Add a Comment:
 
×

Featured in Collections
Details

Submitted on
October 17, 2013
Image Size
1.7 MB
Resolution
1920×2560
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
318
Favourites
7 (who?)
Comments
20

Camera Data

Make
OPPO
Model
R815
Shutter Speed
59990/1000000 second
Aperture
F/2.8
Focal Length
4 mm
ISO Speed
437
Date Taken
Oct 18, 2013, 11:42:46 AM
Software
R815AS_11_130621
×